Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL” – Katowice, 22 czerwca 2017

Uczestnicy spotkania zwiedzili niezwykle interesujące Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach.

22 czerwca 2017 r. w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach odbyła się promocja książki „High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL” pod red. dr. Mirosława Sikory (IPN Katowice), przy współpracy Piotra Fuglewicza (MHKiI).  Na promocji zjawiło się kilkadziesiąt osób, z zasady nie przypadkowych. Wśród gości byli też niektórzy autorzy tekstów jak Romuald Jakóbiec - były pracownik zakładów komputerowych Elwro we Wrocławiu i CNPSS Meraster w Katowicach,  Jerzy S. Nowak (przewodniczący Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, również z doświadczeniem w pracy w przemyśle PRL), czy w końcu dr Jerzy Kołodziej, obecnie konsultant z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w biznesie, zaangażowany do zespołu projektowego, który dostarczył w latach osiemdziesiątych na rynek amerykański program tworzenia modeli 3D Protool, konkurencyjny wobec słynnego Autocad, i wykorzystywany m. in. przez NASA na potrzeby programu kosmicznego. Interesy społecznego aspektu historii komputerów w PRL (uwzględnionego w drugim rozdziale książki), reprezentował inny jeszcze autor - Bartłomiej Kluska (IPN Łódź). Spotkanie zainaugurowały wystąpienia przedstawicieli gospodarza imprezy, czyli Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Jego imponujące zbiory obejmujące komputery i urządzenia peryferyjne na przestrzeni półwiecza, włączając potężne mainframe z Odrą 1325 na czele, a kończąc na komputerach osobistych, w tym znanym wielu a autopsji Atari 800, zostały zaprezentowane w telegraficznym skrócie w wystąpieniach Zbigniewa Rudnickiego, przy asyście Dyrektora Muzeum Krzysztofa Chwałowskiego. Z kolei współredaktor prezentowanej książki Piotr Fuglewicz podsumował pierwszą część książki, zwaną „inżynierską”, bo poświęconą rozwojowi technologii hardware i software w Polsce w latach 50-80. XX w. Podobnie z rozdziałem drugim (prezentującym teksty z zakresu społecznych reperkusji wdrażania nowoczesnych technologii w PRL) postąpił dr hab. Adam Dziuba z Oddziału IPN w Katowicach. W końcu zaś dr Mirosław Sikora (IPN Katowice) omówił część finalną, w której zgromadzone zostały artykułu prezentujące doświadczenia organów bezpieczeństwa państwa PRL z technologiami informatycznymi. Spotkanie zakończyło się dyskusją, na tyle żywą, iż organizatorzy zmuszeni byli w końcu przenieść ją do kuluarów. 

Podobnie jak budowa sieci kolejowych i elektryfikacja miast stały się wiodącymi wyznacznikami postępu technologicznego w drugiej połowie XIX wieku, tak automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. kluczowym katalizatorem w rozwoju elektroniki oraz systemów sterowania była bez wątpienia druga wojna światowa, dająca z kolei początek globalnej rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na polu nauki i techniki. W zastygającym w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwubiegunowym układzie sił Polska znalazła się – na skutek szeregu uwarunkowań geopolitycznych – w obozie komunistycznym. W podyktowanych tą właśnie ideologią niesprzyjających realiach gospodarki planowej PRL stawiała pierwsze kroki na drodze do modernizacji państwa i społeczeństwa w duchu cywilizacji informatycznej.

Tom zawiera teksty z konferencji pt. „High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL”, zorganizowanej we wrześniu 2015 r. przez Oddział IPN Katowicach w kooperacji z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Studia mają charakter interdyscyplinarny, prezentują spojrzenie na wybrane aspekty historii technologii komputerowych i audiowizualnych w PRL ze strony zarówno inżynierów elektroników i informatyków, jak i ekonomistów, socjologów, kulturoznawców i filologów, a nawet… historyków.

Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.

Wstęp wolny!

do góry