Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL” – Katowice, 22 czerwca 2017

Uczestnicy spotkania zwiedzili niezwykle interesujące Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach.

22 czerwca 2017 r. w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach odbyła się promocja książki „High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL” pod red. dr. Mirosława Sikory (IPN Katowice), przy współpracy Piotra Fuglewicza (MHKiI).  W promocji wzięli udział: dr Mirosław Sikora i dr Adam Dziuba (IPN Katowice).

Podobnie jak budowa sieci kolejowych i elektryfikacja miast stały się wiodącymi wyznacznikami postępu technologicznego w drugiej połowie XIX wieku, tak automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. kluczowym katalizatorem w rozwoju elektroniki oraz systemów sterowania była bez wątpienia druga wojna światowa, dająca z kolei początek globalnej rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na polu nauki i techniki. W zastygającym w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwubiegunowym układzie sił Polska znalazła się – na skutek szeregu uwarunkowań geopolitycznych – w obozie komunistycznym. W podyktowanych tą właśnie ideologią niesprzyjających realiach gospodarki planowej PRL stawiała pierwsze kroki na drodze do modernizacji państwa i społeczeństwa w duchu cywilizacji informatycznej.

Tom zawiera teksty z konferencji pt. „High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL”, zorganizowanej we wrześniu 2015 r. przez Oddział IPN Katowicach w kooperacji z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Studia mają charakter interdyscyplinarny, prezentują spojrzenie na wybrane aspekty historii technologii komputerowych i audiowizualnych w PRL ze strony zarówno inżynierów elektroników i informatyków, jak i ekonomistów, socjologów, kulturoznawców i filologów, a nawet… historyków.

Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.

Wstęp wolny!

do góry