Nawigacja

Aktualności

Promocja "CzasyPisma" w katowickim Przystanku Historia - 26 kwietnia 2017

Najnowszy numer poświęcony jest problematyce migracji w nowożytnych dziejach regionu górnośląskiego

W Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach i. Henryka Sławika w dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się promocja najnowszego numeru półrocznika "CzasyPismo", wydawanego przez katowicki oddział IPN.

O wydawnictwie opowiedzieli jego redaktorzy, dr Bogusław Tracz i dr Adam Dziuba z Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.

Motywem przewodnim najnowszego – dziesiątego już – numeru naszego oddziałowego półrocznika jest problematyka migracji w nowożytnych dziejach regionu górnośląskiego. Ukazana została w nim zarówno emigracja zarobkowa Górnoślązaków (np. do zagłębia westfalskiego), jak i różne fale imigracji w okresie po II wojnie światowej – np. z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej czy z Francji. W tym bloku tekstów znalazły się więc np. szkice o „kresowych” księżach katolickich, ale też o funkcjonariuszach górnośląskiego aparatu bezpieczeństwa o migracyjnych korzeniach. Nie pominięto również tematyki największego napływu nowych mieszkańców regionu – osób z innych części Polski, werbowanych przez cały okres PRL do pracy w przemyśle.

Tradycyjnie drugą część numeru stanowią różnorodne teksty, niepowiązane wspólną tematyką. Autorzy podjęli wątki niemieckich zbrodni wojennych i sytuacji w regionie w czasie okupacji, walk na Górnym Śląsku w 1945 r., powojennej konspiracji antykomunistycznej i powojennej polityki. Poza kwestiami politycznymi dotykamy też zagadnień związanych z życiem codziennym i obyczajowością, by przywołać tekst poświęcony prostytucji w Katowicach w czasach stalinowskich.

Jak zwykle artykułom naukowców towarzyszą teksty źródłowe i relacje świadków, tym razem m.in. wspomnienia Stanisława Płatka z pacyfikacji kopalni „Wujek” 16 XII 1981 r.

W tym numerze zaprezentowane zostały także unikalne materiały filmowe z archiwum TVP Katowice, dokumentujące katowicki wiec z marca 1968 r., ze słynnym wystąpieniem Edwarda Gierka, potępiającym strajki studenckie.

do góry