Nawigacja

Aktualności

8. przegląd filmowy Echa Katynia - Katowice, Częstochowa, Jaworzno, 20-26 kwietnia 2017

W kwietniu, w związku z 77. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w kilkunastu miastach Polski (m.in. Warszawie, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Gorzowie, Rzeszowie, Poznaniu, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi i Gdańsku) Instytut Pamięci Narodowej organizuje 8. przegląd filmowy Echa Katynia. W jego ramach pokazane zostaną filmy dotyczące Zbrodni Katyńskiej i innych represji komunistycznych.

Od 2010 roku Instytut Pamięci Narodowej corocznie w kwietniu organizuje przegląd filmowy Echa Katynia. Jest to szczególne wydarzenie, którego celem jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. W repertuarze znajdują się dzieła reżyserów polskich i zagranicznych, będące refleksją nie tylko nad Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi zbrodniami systemu komunistycznego. Emitowane produkcje odnoszą się do relacji świadków zbrodni, konstrukcji sowieckiego systemu terroru, ale również dramatów rodzin ofiar zbrodni.

W tym roku przegląd już po raz piąty będzie miał wymiar ogólnopolski (w latach 2010-2012 odbywał się tylko w Warszawie). Projekcje filmowe odbędą się w kilkunastu miastach Polski. Inicjatywa ma charakter edukacyjny, a wstęp jest bezpłatny. W pokazach często biorą udział całe klasy szkolne.

W wielu miastach projekcjom towarzyszą prelekcje historyczne, dyskusje z udziałem reżyserów, naukowców, dziennikarzy, producentów filmowych, a także członków rodzin zamordowanych.

Przegląd Echa Katynia, jak sama nazwa wskazuje, to nie tylko filmy o Zbrodni Katyńskiej. Filmów na ten temat w Polsce powstało wiele, zdecydowana większość w latach 90., kiedy po upadku systemu komunistycznego takie produkcje – już na szczęście bez oglądania się na cenzurę – mogły wreszcie powstawać. Wiele z nich zostało wyświetlonych na przeglądzie. Jednak ideą przeglądu jest także prezentowanie produkcji wychodzących poza sam Katyń. Należy pamiętać, że mord katyński nie był pierwszą zbrodnią reżimu stalinowskiego na Polakach. Przeprowadzona przez NKWD w latach 1937-38 „operacja polska” była zakrojona na znacznie większą skalę. Następstw Zbrodni Katyńskiej możemy doszukiwać się również w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Ofiarami systemu komunistycznego byli żołnierze podziemia niepodległościowego, a sposoby, jakimi posługiwali się ich oprawcy, często przypominały ten z Katynia.

W ramach poprzednich edycji przeglądu zaprezentowano łącznie 34 filmy, powstałe w Polsce, a także na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Czechach, Danii, Rosji i USA. Wśród tegorocznych propozycji znajdzie się amerykański film „The Officer's Wife” w reżyserii Piotra Uzarowicza, wnuka oficera zamordowanego w Twerze, który o losach dziadka dowiedział się jako dorosły mężczyzna i sam ruszył z kamerą w poszukiwaniu śladów polskich oficerów poległych z rąk Sowietów. Widzowie zobaczą też najnowszą produkcję Arkadiusza Gołębiewskiego, stworzoną na specjalne zamówienie Instytutu Pamięci Narodowej. Film „Polska szuka bohaterów” opowiada o poszukiwaniach szczątków ofiar terroru komunistycznego w Polsce, a postacią, wokół której toczy się narracja filmu, jest Danuta Siedzikówna „Inka”. Wielką atrakcją przeglądu może okazać się film „Katyń – historia wciąż żywa”, który dla IPN produkuje popularny vloger-podróżnik Michał Pater. Film pokaże całą złożoność historii o Zbrodni Katyńskiej i procesie jej zakłamywania przez lata.

Program projekcji organizowanych przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

20 kwietnia - Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie, ul. Mickiewicza 2

godz. 11.00 i 17.00

24 kwietnia - Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach, ul. św. Jana 10

godz. 12.00

  • „Polska szuka bohaterów”, reż. Arkadiusz Gołębiewski
  • „Katyń - historia wciąż żywa”, real. Autostopem na koniec świata

godz. 17.00

  •  „The Officer's Wife”, reż. Piotr Uzarowicz (film z polskimi napisami)

26 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie, al. NMP 22

godz. 12.00

  • „Katyń - historia wciąż żywa”, real. Autostopem na koniec świata

Pełny program pokazów w poszczególnych miejscowościach znajduje się na stronie pamięć.pl

do góry