Nawigacja

Aktualności

Oferta bezpłatnego przekazania 8 numerów „CzasyPisma” dla zainteresowanych instytucji publicznych – Katowice, od 14 września 2016

14 września 2016 r., o godz.11.00, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10 odbyła się konferencja prasowa podczas której podsumowaliśmy pierwszy rok działalności katowickiego „Przystanku Historia”. W czasie spotkania zaprezentowany został najnowszy dziewiąty numer „CzasyPisma” oraz nasza oferta bezpłatnego przekazania 8 numerów periodyku dla zainteresowanych instytucji publicznych.

16 września 2016 r. minie rok od rozpoczęcia działalności Przystanku Historia w Katowicach. W tym czasie w katowickim centrum edukacyjnym IPN odbyło się kilkadziesiąt spotkań, w tym m.in.: konferencje naukowe, promocje publikacji, spotkania cykliczne: „Czwartek z historią”, kursy, pokazy filmów. Zaprezentowano także 9 wystaw. Przystanek Historia odwiedziło w ramach otwartych spotkań około 2,5 tys. osób. Ponadto 1300 uczniów wzięło udział w zajęciach edukacyjnych. Ogółem gościliśmy w ciągu roku działalności około 3800 osób.

Promocja „CzasyPisma / o historii Górnego Śląska”

Instytucje zainteresowane otrzymaniem kompletu numerów "CzasyPisma" (bądź wybranych numerów) prosimy o zgłoszenie mailowe na adres czasypismo@ipn.gov.pl. Ponieważ pula numerów do dyspozycji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. W zgłoszeniu proszę odnotować, które egzemplarze Państwa interesują.

Półrocznik „CzasyPismo / o historii Górnego Śląska” ukazuje się od 2012 r. Wydawcą jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, a redaktorami pisma są pracownicy naukowi tej placówki. Rocznie to ponad 400 stron fachowych artykułów i bogaty wybór zdjęć archiwalnych, często dotąd niepublikowanych. Jak dotąd ukazało się dziewięć numerów – ponad 1800 stron fascynującej historii słabo znanego i jeszcze gorzej rozumianego regionu. Teksty utrzymane są w popularnej stylistyce, ale zawsze poparte solidnymi kwerendami źródłowymi. Autorami są fachowcy, piszący w zgodzie z historyczną metodologią, zarówno pracownicy IPN, jak i przedstawiciele innych ośrodków badawczych z Katowic, Opola i spoza regionu, muzealnicy i dydaktycy historii. Zaś tematem ich prac jest szeroko rozumiana przeszłość Górnego Śląska (i bliskiego sąsiedztwa) w XX w., szczególnie historia społeczno-polityczna. Pismo stara się w pierwszym rzędzie opisać funkcjonowanie systemów totalitarnych, które wszak zdominowały znaczną część minionego stulecia. W spektrum zainteresowania redakcji znalazło się wiele dziedzin społecznej aktywności: kultura i sport, literatura i prasa, życie religijne i gospodarka, zachowania polityczne i postawy narodowościowe. „CzasyPismo” to jedyny na naszym rynku wydawniczym popularnonaukowy periodyk historyczny poświęcony dziejom Górnego Śląska.

W najnowszym, dziewiątym numerze „CzasyPisma” stawiamy pytanie o górnośląskie refleksy kilku ogólnopolskich politycznych przełomów. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest sześćdziesięciolecie wydarzeń 1956 roku, szczególnie zaś odbiór powstania węgierskiego przez mieszkańców województwa katowickiego. Ale piszemy też o manifestacjach antykomunistycznych z 1946 r., konfliktach wokół obchodów Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r. oraz o wściekłej nagonce propagandowej po nieudanej „operacji cenowej” z 1976 r.

Ważnym punktem numeru jest blok materiałów (także ikonograficznych) dotyczących odkrycia przy lotnisku w Starym Grodkowie szczątków żołnierzy zgrupowania NSZ Henryka Flamego „Bartka”. Jak zwykle zamieszczamy też rozmowy. Tadeusz Denkowski opowiada o swojej aktywności w powojennym młodzieżowym podziemiu niepodległościowym, a prof. Andrzej Chwalba prezentuje swoją wizję specyfiki górnośląskiej kultury regionalnej. Jak zwykle w numerze znaleźć można także teksty poświęcone nieznanym często wątkom górnośląskiej przeszłości w XX w., by przywołać działalność ewangelickiej diakonisy Matki Ewy z Miechowic czy postać żydowskiego malarza z Koźla, Heinricha Tischlera. Osobliwy język, jakim posługiwali się funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, przypadki więźniów obozu w Świętochłowicach-Zgodzie czy nieznane aspekty z historii buddyzmu w PRL to niektóre z innych tematów poruszonych w piśmie.

Kontakt z redakcją: czasypismo@ipn.gov.pl / „CzasyPismo”, Oddział IPN Katowice, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice.

Numer 9 „CzasyPisma” (oraz numery archiwalne),  można zamawiać mailowo pod adresem tomasz.gonet@ipn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 32 207 07 00. Pismo – w tym numery archiwalne – do nabycia w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN, w Katowicach, ul. św. Jana 10, p. III oraz w wielu księgarniach regionu.

Fanpage CzasyPisma

 

 

 

 

 

do góry